Świat usług Usługi dla firmy, domu, e-biznesu

Czy istnieje możliwość zakończenia pracy bez wypowiedzenia? Ależ oczywiście. Sprawdźmy kiedy to możliwe?

Zdaje się, że zawsze jak ”rzucamy” pracę, to dostajemy wypowiedzenie, a nie jest to takie oczywiste. Istnieją bowiem możliwości, aby zyskać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Polega to na przedłożeniu oświadczenia w formie pisemnej, w jakim jedna ze stron pragnie natychmiastowe rozwiązanie umowy. Musi wtedy wskazać przyczyny jej rozwiązania.

Mamy faktycznie parę sposobów, żeby rozwiązać umowę o pracę, a taką metodą jest właśnie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. To nie jest zbyt często spotykany sposób ukończenia pracy, tak więc możemy go zastosować tylko w wyjątkowych okolicznościach. W ten sposób rozwiązać umowę może pracodawca, ale również pracownik. Oświadczenie o rozwiązaniu tego rodzaju umowy musi mieć formę pisemną, musi być w niej miejsce wyrażenie woli natychmiastowego ustania stosunku pracy oraz zaprezentowanie przyczyny, czemu pragniemy tego dokonać.

czas - wizerunek
Napisał: Chris
Na podstawie: http://www.flickr.com

Bardzo ważne jest również, żeby takie oświadczenie pracodawcy posiadało pouczenie o zagwarantowanych pracownikowi środkach prawnych. Jest to informacja o tym, iż pracownik (zobacz urlop rodzicielski) ma prawo przedłożyć wniosek o przywrócenie do pracy w terminie czternastu dni od zyskania oświadczenia o zakończeniu pracy. Tak mówi prawo pracy więc musimy się do tego dostosować. Przepisy definiują, iż pracodawca może tym sposobem rozwiązać umowę, jeśli wina pracownika będzie nie podlegająca wątpliwości. Może to być np. ciężkie naruszenie przez zatrudnionego elementarnych obowiązków pracowniczych.

Takie rozwiązanie umowy o pracę nie może następować po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okolicznościach, które uzasadniają rozwiązaniem umowy. Dlatego tak jest, ponieważ najistotniejsze są wiadomości, które będą to uzasadniały. Nie tylko jednakże pracodawca, bo i pracownik może w ten sposób rozwiązać umowę.

Jeśli zainteresował Cię ten tekst, to sprawdź informacje, które również są na ten temat. Zawsze dobrze jest wiedzieć więcej.

Może tak się stać, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie, które stwierdza szkodliwy wpływ świadczonej pracy na zdrowie pracownika. Ponadto pracodawca nie troszczy o ty, aby przenieść go w terminie w zaaprobowane przez lekarza miejsce. Taki pracownik może też takim sposobem skończyć pracę, kiedy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia elementarnych obowiązków wobec pracownika.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2017-03-31 13:06:25