Świat usług Usługi dla firmy, domu, e-biznesu

Fałszowanie pism jest aktualnie ogromną plagą, nie bądź kolejną ofiarą fałszerzy

Byłeś czy byłaś kiedykolwiek ofiarą oszustów, którzy dali Ci sfałszowany dokument? Niestety, ale byłeś albo byłaś ofiarą jednego z najpowszechniejszych wykroczeń w dziejach ludzkości. Podrabianie dokumentów jest aktualnie tak pospolite, iż nawet sprawdza się pod kątem możliwości sfałszowania ostatnią wolę kogoś kto popełnił samobójstwo. Rzeczony przykład jest nieco drastyczny, lecz pokazuje nie bezpośrednio jak ważną rolę odgrywa grafolog. Z tego powodu przyjrzymy się uważniej pracy, którą wykonują grafolodzy.

ekspertyza grafologiczna
Napisał: 24oranges.nl
Na podstawie: http://www.flickr.com
Rzeczą najbardziej istotną dla grafologa jest właściwie zebranie próbki pisma do badań. Owy etap przeprowadzania analizy posiada fundamentalne znaczenie dla dlaszych badań, gdyż błędy wykonane przy pobraniu będą się „nawarstwiać” podczas przeprowadzania dalszych doświadczeń i na końcu dostaniemy niemiarodajne wyniki. Najlepsze wyniki grafolog dostanie jeśli do dyspozycji ma oryginalny dokument, lecz nie zawsze istnieje owa dogodność. Jeśli zainteresowana osoba dysponuje tylko skanem oryginału, albo co gorsza zdjęciem, treść dokumentu należy wtedy przepisać. Grafolog potrzebuje wiedzieć jakiego rodzaju papieru albo (sprawdź) innego materiału użyto, jakim „narzędziem” pisano oraz w jakich warunkach, rzecz jasna niemalże nigdy nie znamy wszystkich trzech, lecz doświadczony grafolog i tak sobie da radę. Ważne jest także czy sprawdzany dokument (kliknij aby zobaczyć więcej) posiada podpis. Mające duże znaczenie są również dodatkowe dane o autorze pisma: płeć, wiek, przebyte choroby. Po należytym pobraniu próbki idziemy do drugiego etapu – analizy, wpierw intuicyjnie grafolog stara się odtworzyć w wyobraźni autora oraz warunki w których pisał. Zwracamy uwagę na barwę papieru, rozmiary liter, odstępy między wyrazami, rozmieszczenie pisma na stronie – to wszystko daje wiele informacji na temat twórcy tekstu. Można na przykład określić w jakim nastroju był autor. Fundamentalne znaczenie ma to, jakim typem pisma posługuje się autor pisma. Bada się czy są to arkady, girlandy lub mieszany typ. Oznacza się tym samym rodzaj osobowości. Szukamy wszelkich „udziwnień” czyli personalnych nawyków w pisowni, jakie są specyficzne i pomogą przy identyfikacji twórcy. Sprawdzamy także nacisk narzędzia na kartkę. Sprawdzamy także zależności między tekstem a podpisem. Rezultatem analizy jest ekspertyza grafologiczna, jaka jeśli grafolog dysponuje wystarczającą ilością przesłanek stwierdza autora pisma lub oryginalność dokumentu. Jeśli potrzebny Ci grafolog cennik usług może odrobinę Cię zasmucić, ponieważ całościowa analiza, która daje właściwie 100 procentową pewność kosztuje mniej więcej 800 zł.

Pdrabianie dokumentów jest popularnym sposobem już od wtedy gdy stworzono pierwsze sposoby pisania, zaś dziś jest to tak łatwe, że jeśli nie było nas przy pisaniu treści dokumentu lepiej jest sprawdzić jego oryginalność.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2017-01-29 14:41:14