Świat usług Usługi dla firmy, domu, e-biznesu

Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawsze jest nieodwołalne? Warto znać przepisy, by móc się bronić

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego jak prezentuje się współczesny rynek pracy. Krótko mówiąc naprawdę nie jest kolorowo, w związku z tym każda osoba jakiej udało się w przeszłości dostać poważną i dobrze płatną pracę trzyma się własnego stanowiska rękami i nogami. Nie ma co się takiej osobie zdumiewać, albowiem naprawdę dziś trudno jest pozyskać etat, w jakim zarobki będą atrakcyjne i ponadto praca będzie przyjemna.

pieniądze - image
Napisał: Richard Grandmorin
Na podstawie: http://www.flickr.com
Przyczyn ustania stosunku pracy jest sporo: wygaśnięcie umowy, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, zwolnienie dyscyplinarne, wypowiedzenie umowy o pracę przez zatrudniającego lub pracownika. W przypadku każdej z wyżej wspomnianych sytuacji obowiązują inne przepisy, a obie strony mają inne prawa i obowiązki. Na przykład jeśli mamy do czynienia z wypowiedzeniem umowy o pracę istotną kwestią jest okres wypowiedzenia. Dzięki niemu odchodząca osoba ma czas na spokojne znalezienie nowego stanowiska, a pracodawca ma pewność, że obowiązki będą wykonywane do momentu pojawienia się zastępcy. Jeśli otrzymaliśmy wypowiedzenie umowy o pracę, które uważamy za wadliwe, bezzasadne lub pozbawione podstaw prawnych, możemy je zakwestionować przed sądem. odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę (poznaj informacje) należy wnieść do sądu rejonowego w przeciągu siedmiu dni od otrzymania tego dokumentu. Pracownik, który zdecyduje się na taki krok, musi podać powód naruszenia przez pracodawcę prawa o wypowiadaniu stosunku pracy. Takim powodem może być na przykład zwolnienie osobyw przedemerytalnym okresie ochronnym lub niewłaściwe uzasadnienie zwolnienia. Decydując się na pozew do sądu zwolniony pracownik może domagać się powrotu na stanowisko lub odszkodowania finansowego.

prawo - płótno
Napisał: Centrum Cyfrowe
Na podstawie: http://www.flickr.com
Niestety praca może w każdej chwili być wypowiedziana przez pracodawcę lub pracownika. Wszystko w rzeczy samej jest zobligowane namacalnymi przepilub (odwiedź ten portal www.studioprinter.pl/ dobre źródło
firma - zbliżenie
Napisał: Ministerio de Cultura de la Nación Argentina
Na podstawie: http://www.flickr.com
Zdarza się, że to szefostwo decyduje o zwolnieniu pracownika. Przykładem może być między innymi zwolnienie dyscyplinarne, stosowane gdy pracownik mocno naruszył istotne zasady panujące w określonej firmie lub w jakikolwiek sposób złamał prawo. A co zrobić, jeśli nie ma się czasu na złożenie wypowiedzenia w wymaganym terminie oraz pragnie się szybko zakończyć współpracę z daną firmą? Wtedy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, kiedy osoba decyzyjna wyrazi zgodę. Z pracy wskazane jest zawsze odchodzić w poprawnych stosunkach oraz nigdy nie należy palić za sobą mostów, zwłaszcza dziś, kiedy branże dość często znają wszystkich fachowców, dlatego niezbędne jest polubowne rozwiązywanie potencjalnych sporów.

Reasumując, kiedy planuje się odejście z pracy, w pierwszej kolejności należy pamiętać o tym, czy przypadkiem nie obowiązuje nas czas wypowiedzenia. Należy jest wziąć to pod uwagę już na etapie poszukiwania kolejnego zatrudnienia, żeby wszystkie terminy zgrać ze sobą w czasie. Pracodawca docelowo musi mieć czas na znalezienie kolejnego pracownika.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2016-11-10 16:28:14